Bata Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: ABCD EDFE GGED ABCA HHAH FFBBFI

Sa bawat umagaA
tuwing ikaw ay nakikitaB
ako sa iyo ay natutulalaC
dahil sa taglay mong ngiti at tuwaD
-
Sino nga ba ang hindi mapapasayaE
Ng batang sa iyo ay laging nakatawaD
Bakit mo pipigilan ang tuwang nadaramaF
Kung sa isang paslit ikaw ay maligayaE
-
Ayaw ko nang pigilan paG
Ni ayaw ko nang mawala paG
ang ngiti sa labi ng batang nagpapaligayaE
sa mga taong pagod sa maghapong gawaD
-
Oh bata nawa sa iyong paglakiA
ikaw ay maging mabutiB
di lamang sa iyong sariliC
maging sa iyong magulang na ipinagmamalakiA
-
Lumipas man ang panahonH
Ikaw ay laging maging tugonH
sa mga taong may tanongA
kung bakit ba ganoonH
-
Dahil kami nasa paligid moF
ay patuloy na umaasa sa'yoF
na hindi ka makakalimotB
at hindi magdadamotB
sa mga aral na sa'yoF
ay pinagkaloob at itinuroI

Ronald Reyes Madrid
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 11/09/2022

Poet's note: This poem is for a child ,who makes smile for every seconds of his parents life.
Rate:
(1)Poem topics: , Print This Poem , Rhyme Scheme

<< I Am Father Poem Next Poem


Write your comment about Bata poem by Ronald Reyes Madrid


 
Best Poems of Ronald Reyes Madrid

Recent Interactions*

This poem was read 3 times,

This poem was added to the favorite list by 0 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets