Sa sariling tahanan na ginagalawan,
Maraming bagay na kaaaliwan,
Iba’t - ibang hugis ng mga halaman,
Pabilog na bulaklak na inaalagaan.

Sa umaga palang iyong makikita,
Basket ni nanay na laging dala-dala,
Laman ang pinamili na nagpapaligaya,
Sa puso ni bunso at ng buong pamilya.

Pagdating ni tatay galing ng trabaho,
Salubungin ng ngiti at saka magkano,
Magaspang na kamay ay kunin mo,
Mahigpit na yakap ang ibigay mo.