Meri City Indore Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: AAAAABAAAAAAAAAAA

Malwa k pathar par madhyapradesh ka shahhar Indore hA
Kal kal kartii nadhiya shipra ki shayak hA
Ahilya ki y nagri Rajwada iski shan hA
Khan nadhi par isdhit lalabagh ka mahal hA
Kach ka y mandir jain logo ki dharohar hA
saal se pujit khajrana Ganesh mandirB
Indore ki shan hA
Malwa k pathar par madhyapradesh ka shahhar Indore hA
Siksha k shetra m unaat hota hamara sahar indore hA
IIM IIT jaise sansthan Indore m isthapit hA
Holkaro ka sikhshit grah Holkar science college hA
Ahilya k nam par devi ahilya vishwavidhyalay hA
Malwa k pathar par madhyapradesh ka shahhar Indore hA
Ujjain ka ansh ujjaini shipra or narmada ka sangam hA
Sanan jaisa group Tarun manch jaise sansthan Indore k pass hA
Rahe samaj karya m rahit hamara shahar Indore hA
Malwa k pathar par madhyapradesh ka shahhar Indore hA

Prerna Dixit
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 07/24/2019Rate:
(1)Poem topics: , Print This Poem , Rhyme SchemeWrite your comment about Meri City Indore poem by Prerna Dixit


 

Recent Interactions*

This poem was read 21 times,

This poem was added to the favorite list by 0 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets