Vuka nkundla uvungame!
Inhliziyo yami ngeye ngane Ziyavunguza izavunguzane
ziphakamisa intuli lentulikazi
ngenxa yokuthandana kwami loNzimakazi

vuka nkundla uvungame
sokungathi limvimbi ingathambisa inhliziyo zabakoNzimakazi
ezilukhuni okokhuni lomkusu olomileyo

vuka nkundla uvungame
mangikhuluma ngoNzimakazi
kungathi ngimi phezu ko ngqwaqwane
bathwala amahloka abakibo
mangikhuleka ngipindasa ngisethula ingwane