à?mme Taarer, Hjerte-toner Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: ABABCCDD DDDDDDEE AFAFGGDD CHCHHHHH

mme Taarer Hjerte TonerA
Vemodblandet Gl des R stB
Offrer jeg Dig min ForsonerA
Kilden min til evig Tr stB
Egenki rlig h r og ski lvC
Han opoffrede sig SelvC
Haarde Hjerter vorder bl deD
Af Medlidenhed Han d deD
-
-
Her er det en Lyst at gr deD
Thi her m des Gud og MandD
Strid og Seier Sorg og Gl deD
Liv og D d i St vets LandD
Med min Frelsers je luktD
Synes Lyset for mig sluktD
Klar dog straaler i det H ieE
Naade Solen fra Hans ieE
-
-
Gyse maa jeg naar jeg t nkerA
Paa min velforskyldte L nF
Paa de grumme D dens L nkerA
Spr ngte for mig af Guds S nF
T nker paa at uden HamG
Skulde M rkheds Fyrste gramG
K mpest rk ved St vets Br deD
Hele Jorderig lagt deD
-
-
Men ved Jesu D d vi leveC
Knust er Slangens Hoved nuH
Alle vore Pante BreveC
Frelser Mand indl ste DuH
Vor Forsoner er vor GudH
Ki rlighed er kun hans BudH
Saligt er hvert Christen HjerteH
Som slaaer mt ved N stens SmerteH

Nicolaj Frederik Severin GrundtvigRate:
(1)Poem topics: , Print This Poem , Rhyme Scheme

Submit Spanish Translation
Submit German Translation
Submit French Translation


Write your comment about à?mme Taarer, Hjerte-toner poem by Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


 

Recent Interactions*

This poem was read 0 times,

This poem was added to the favorite list by 0 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets