Fryd dig, du Christi Brud,
Din Brudgom er din Gud!
Forhaanden er Hans Naade,
Som dig Propheten spaa'de!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Gak ud af dit Paulun,
Med Salter og Basun,
Vær glad, du Zions Dronning!
Her rider à?rens Konning!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Et Asen lavt ham bær,
Dog er det Herre-Færd!
Hans Rustning synes ringe,
Dog kan Han Døden tvinge!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Sagtmodig, from og god
Er Han med Helte-Mod,
Har Salighed at føre,
Som Bruden skal tilhøre!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Luk op da Port og Dør
Saa høit som aldrig før!
Livs-Høvdingen, den bolde,
Sit Indtog her vil holde!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Strø Mai paa Kongens Vei
Og spar din Silke ei!
I alle Hænder Palmer,
I alle Munde Psalmer!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!

Umyndige og Smaa
Lad dem i Spidsen gaae!
Lovsangen af de Spæde
Er Kongens største Glæde!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!


Jerusalem det ny,
Den stor Konge-By,
Da svare skal med Gammen
Det store Ja og Amen!
Hosjanna! Hæder og à?re
Skal denne vor Konning være!