dil ka faisla dil ne na kiya jab
koi aur tere dil ka faisla kese kare