Ronald Reyes Madrid Basket Poems

 • 1.
  Sa sariling tahanan na ginagalawan,
  Maraming bagay na kaaaliwan,
  Iba’t - ibang hugis ng mga halaman,
  Pabilog na bulaklak na inaalagaan.
  ...
Total 1 Basket Poems by Ronald Reyes Madrid

Top 10 most used topics by Ronald Reyes Madrid

Basket 1

Write your comment about Ronald Reyes Madrid


Poem of the day

Eugene Field Poem
The Ballad Of The Taylor Pup
 by Eugene Field

Now lithe and listen, gentles all,
Now lithe ye all and hark
Unto a ballad I shall sing
About Buena Park.

Of all the wonders happening there
The strangest hap befell
Upon a famous Aprile morn,
...

Read complete poem

Popular Poets