Tatlongput lima,
Tatlongput limang taon
Niya akong binibigyan
Ng mga biyaya, kasaganahan
At kailan man ay hindi nagdamdam
Sa aking mga nagawang kasalanan
Ngayon ako'y humihingi ng tawad
Sa aking mga nagawang mga pagkakamali.

Tatlongput lima,
Tatlongput limang taon
Akong naghintay para sa taong makakapagpatibok ng pusong sawi at
ngayo'y tingin ko'y nahanap ko na siya
dahil hindi siya kailan man tumingin
Sa pisikal na katayuan o anyo
ang mahalaga ay nasa kalooban.

Tatlongput lima
Tatlongput limang taon,
Pagkatapos ng araw
ng aking kapananganakan
at ang araw na ito
Ay nabigyan na Ng
magandang alaala
Na hindi kailan man
kalilimutan.

Tatlongput lima,
Tatlongput limang taon
Bago ko nakilala at naunawaan
Ang aking mga kapasidad
Magmula sa aking kahinaan
Hanggang sa aking kalakasan
At ngayo'y ay hindi na ko
Panghihinaan Ng loob.