Jeg drømmer om dig i Nattens Stund,
At jeg kysser dine Kinder,
At jeg kysser dig paa din røde Mund,
Mens hede mine Taarer rinder;
Der er da en Veemod i dit Blik,
En Verden saa fuld af Kummer,
Der jager mig, som et Dolkestik,
I Hjertet og af min Slummer!

Jeg drømmer om dig i Nattens Stund,
Vi staae paa den grønne Banke,
Hvor Sundets Bølger ligge i Blund, -
Og hver har sin egen Tanke:
Fjernt over Havets violblaae Vand
Din Længsels Duer er fløine;
Jeg drukner min Længsels stærke Brand
I dine velsignede Øine.

Jeg drømmer om dig i Nattens Stund;
Jeg synes, vi vandre alene,
Tause og stille i Vaarens Lund
Under duftende Bøgegrene;
Det vifter saa mildt, det aander saa sødt!
Og vore Hjerter er stemte
Som Æolsharper og tone saa blødt, -
Men Smertens Sange er glemte.

Jeg drømmer om dig i Nattens Stund,
Jeg synes, at ramte af Døden
Vi ligge sammen i Jordens Grund
Og vente paa Morgenrøden.
Som nyligt vaagnede, hviske vi tyst,
Forventningsfulde og glade;
Vi have velsignet Fred i vort Bryst
Og intet meer, som vi hade!