Trods hendes kolde Blikke,
Trods hendes bittre Ord,
Jeg hende forlader ikke,
Mens jeg vandrer paa Jord.

Jeg Alt - ja, Alt vil taale!
Jeg bøier mig, skjøndt knust;
Hendes Øies stærke Straale
For evig mig har beruust.

Hun noget for mig skjuler, -
Og var det nok saa reent,
Det under os Veien huler -
Tidligt eller seent.

Ak, hende alt Skjønt og Herligt
Drager kun bort fra mig;
Hendes egen Ynde kjærligt
Maa jo lokke det til sig.

Jeg seer, hun mig foragter,
Det myrder mit Hjertes Ro;
Men ved Himlens evige Magter!
Dog bliver jeg hende tro!

Vil hun mig end forstøde
Med Kulde fra sin Fod,
Saa lader jeg Hjertet bløde,
Til det er uden Blod!" -

- Som man i Mørke vanker
I Kreds den samme Gang,
Gjentog ham de trætte Tanker
Den samme Sørgesang.

Da Dæmringen gjennem Taagen
Fik trængt i Kamret ind,
Den saae ham ved Bordet, vaagen,
Med Haanden under Kind.