Oh, aking mahal na guro
Sa iyo ako'y talagang natuto
Magbasa,magbilang at pati ang pagsulat
Kaya ako sa iyo'y nagpapasalamat.

Minsan man ako'y naging passway
Mga pangaral mo man ay sinuway
Salamat sa iyo aking butihing guro
Dahil hindi ka nagsawa sa pagtuturo.

Pangalawang magulang sa loob ng paaralan
Mga responsibilidad buong pusong ginagampanan
Nagtatanim ng iba't ibang karunungan
Upang ako ay maging mabuting mamamayan.

Oh, aking butihing guro
Hangad mo ang maayos kong kinabukasan
Para sa hinaharap ako'y di maghirap
At nang wala akong pagsisisihan.

Salamat sa iyo aking guro
Sa pagmamahal at matiyagang pagtuturo
Ikaw ay magsisilbing isang huwaran
Para sa isang tulad ko ikaw ay dapat tularan.